در جلسه صوتی (Clubhouse) روز یکشنبه، ساعت 21:30 با حضور تنی چند از دانش آموختگان علم و صنعت به معرفی پردازش تصویر و برخی مفاهیم پایه ای پرداخته می شود و سپس پیرامون کاربردهای آن در صنایع مختلف و پروژه های اجرا شده بحث خواهد شد. ورود به جلسه: alumniIUST.ir/room

مدعوین جلسه
- Kian Zeinolabedinzadeh
- Kourosh Hosseini Monjezi
- Soroush Sheikh Gargar
- Ali Eshtehardian
- Navid Khosravi

دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

کدپستی: 13114-16846

تلفن: 09124250800

پست الکترونیکی: alumniIUST [at] gmail.com

شناسه شبکه های اجتماعی: alumniIUST

پیامگیر تلگرام: alumniIUST_ir

فرم ارسال پیام