برای نماینده عالی دولت در استان سیستان و بلوچستان، آرزوی کارآمدی می نمائیم.

دکتر حسین مدرس خیابانی | ورودی 65 مهندسی مواد و متالورژی

دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

کدپستی: 13114-16846

تلفن: 09124250800

پست الکترونیکی: alumniIUST [at] gmail.com

شناسه شبکه های اجتماعی: alumniIUST

پیامگیر تلگرام: alumniIUST_ir

فرم ارسال پیام