بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان

اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

پخش از مرورگر: alumniIUST.ir/link292

پخش از اینستاگرام: instagram.com/namarasaneh

دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

کدپستی: 13114-16846

تلفن: 09124250800

پست الکترونیکی: alumniIUST [at] gmail.com

شناسه شبکه های اجتماعی: alumniIUST

پیامگیر تلگرام: alumniIUST_ir

فرم ارسال پیام