انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تلاش جهت جریان سازی در سطح دانشگاه جهت شکل گیری حماسه های معنوی، فکری و عملی، رسالت خود را گام برداشتن از مرحله بارش بی هدف سرمایه های دانشگاه به سوی توسعه الگوهای پرورش جوانان کارآفرین می داند و این حاصل نمی شود مگر با گسترش، تعمیم و تعمیق روزافزون ارتباطات دانش آموختگان دانشگاه.

امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات شما عزیران بتوان از توانمندی ها و تجربیات علمی، عملی و فرهنگی در جهت اعتلا و ارتقای جایگاه دانشگاه بهره برد و انجمن دانش آموختگان تبدیل به نقطه اتصال دانشگاه و صنعت گردد.

 

اهداف

  1. ارتقای ارتباط موثر بین دانشگاه و دانش آموختگان
  2. گسترش دانش و مهارت های دانش آموختگان
  3. بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان
  4. برقراری ارتباط مستمر دانش آموختگان با یکدیگر
  5. حمایت از تجربیات و خدمات دانش آموختگان
  6. استفاده از امکانات دانش آموختگان جهت بهره وری
  7. اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی برای دانش آموختگان
دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

کدپستی: 13114-16846

تلفن: 09124250800

پست الکترونیکی: alumniIUST [at] gmail.com

شناسه شبکه های اجتماعی: alumniIUST

پیامگیر تلگرام: alumniIUST_ir

فرم ارسال پیام