هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش‌آموخته عزیز دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

به اطلاع می­ رساند که کانون دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق در حال شکل گیری است.

پیرو زحمات و پیگیری­ های چندین ماهه کارگروه تاسیس کانون دانش­ آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برق و نامه دریافتی در این خصوص، همایشی جهت انتخاب نهایی هیات موسس در مورخ سه شنبه اول بهمن 98، ساعت 3 بعدازظهر در محل دانشکده مهندسی برق برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می­‌گردد که قبول زحمت فرموده و به  گردهمایی­ مان افتخار حضور دهید.

بیانیه انجمن دانش آموختگان در پی سانحه هوایی و پرواز جمعی از نخبگانانجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اعلام مراتب تسلیت مجدد خود به بازماندگان داغدار و ملت شریف و اندوهگین درخواست دارد مسببان این سانحه ب…
یاد نخبگان ایرانی را گرامی می داریمانجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران یاد پرواز جمعی از نخبگان ایرانی را گرامی می دارد:   سوی تو می دوند هان ای تو همیشه در میان سانحه…
بیانیه انجمن در پی شهادت سردار سپهد قاسم سلیمانیبسمه تعالی شهادت هنر مردان خداست با اعلام خبر شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی بار دیگر صفحه ای جدید از غیرت و شجاعت حماسه آفرینان این مرز و بوم رق…
تاسیس کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برقدانشکده مهندسی برق و انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای ایجاد واحدهای موضوع ماده 14 در اساسنامه انجمن در نظر دارند تا کان…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر