پنجمین جشنواره حرکت ویژه دستاوردهای علمی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، 27 تا 28 اردیبهشت ماه برگزار شد.

این جشنواره هر سال به منظور گردآوری و نمایش دستاوردهای یک ساله انجمن های علمی  این دانشگاه برگزار می شود و به برگزیدگان آن جوایز نقدی اعطا می شود و در نهایت برگزیدگان در جشنواره ملی حرکت که همه ساله برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.
در این جشنواره 14 انجمن علمی دانشگاه حضور داشتند و دستاوردهای خود را به معرض نمایش قرار دادند و فعالیت های اموزشی و پژوهشی و ترویجی این انجمن ها از سوی دفتر مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در افتتاحیه این جشنواره اعضای هیات رییسه دانشگاه با حضور در نمایشگاه با دستاوردهای دانشجویان آشنا شدند.