هم افزایی | باورمندی | نوآوری


ثبت نام گردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران شروع شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، این گردهمایی روز پنجشنبه 20 اردیبهشتماه با حضور اعضای هیات علمی دانش آموختگان ادوار مختلف در دانشگاه برگزار می شود.

بنابر این گزارش، برگزاری مجمع عمومی عادی و فوف العاده، انجمن دانش آموختگان دانشگاه و انتخاب بازرس از جمله برنامه های این گردهمایی می باشد.

دانش آموختگان گرامی می توانند جهت ثبت نام و حضور در گردهمایی به نشانی اینترنتی EVAND.ir/AlumniIUST مراجعه نمایند.

تدبیر انجمن دانش آموختگان در نهضت اشتغالزاییتفاهم نامه همکاری دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در پروژه های فنی و توسعه مدیریت شرکت های امداد خودرو در حضور رییس دانشگاه امضا شد. ب…
دعوت به همکاری با انجمنانجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در مقوله های زیر دعوت به همکاری می نماید:   صاحبان ایده و طرح های اقتصادی، فرهنگی، علمی و پژوهش…
برگزاری جلسه با هیات رییسه دانشگاه/ فعالیت های انجمن در مسیر گسترش جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه و اعضای هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، روز چهارشنبه 12 مهرماه 1396 در سالن اجتماعات…
برگزاری جلسه هیات مدیره با هیات رییسه دانشگاهجلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، برگزار شد. در این جلسه که اعضای هیات مدیره در دوره…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر