هم افزایی | باورمندی | نوآوری


ارتحال جانگداز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی مایه تحسر و اندوه همگان گردید.

 وزیر نیرو در دانشگاه علم و صنعت ایرانیازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، روزهای 27، 28 و 29 دیماه 1395 با حضور مهندس چیت چیان (وزیر نیرو) در دانشگاه علم و صنع…
ساخت دستگاه تبدیل اطلاعات دیجیتال به خط بریلیکی از فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت ایران، موفق به ساخت دستگاهی برای تبدیل اطلاعات دیجیتال به خطوط بریل شد تا نابینایان بتوانند به داده های دیجیت…
تکمیل کتابخانه جدید تا تابستانرئیس مرکز اسناد علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت:کتابخانه زیر زمینی شرق تهران در حال راه اندازی است تا به بخش بزرگی از شرق تهران خدمات ارائه دهیم. شه…
تجربه های دانشجویی زمینه ساز بروز شایستگیدر سومین نشست انتقال تجربه، مهندس سید علیرضا شجاعی، نایب رییس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران، با تاکید بر اهمیت یادگیری شاگردی کردن، مسیر پر پیچ و خم…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر