هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، صاحب تندیس یابود می شوند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طراحی این تندیس را به مسابقه گذاشته است.

بنابر این گزارش، هنرمندان، طراحان و علاقه مندان این نوع فعالیت ها، می توانند آثار خود را با در نظر گرفتن تناسب فرم و محتوا و توجه به 3 معیار ارزش های ایرانی- اسلامی، ویژگی های ملی برند دانشگاه و مختصات علمی- صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند.

بر این اساس، مهلت ارسال آثار، پایان وقت اداری روز 4 اسفندماه 95 خواهد بود.

گفتنی است، اطلاع از شیوه های ارائه و ارسال آثار، جوایز و جزییات مسابقه با مراجعه به وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران به نشانی sca.iust.ac.ir امکان پذیر است.

مسابقه طراحی تندیس یادبود دانشگاه علم و صنعت ایران

شرط حضور در گردهمایی سالانه دانش آموختگاندر گردهمایی ۲۱ بهمن ماه، افرادی که تاکنون عضو انجمن نبوده اند هم می توانند ثبت نام کنند؟ به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ا…
اریبهشت 96؛ کنگره انجمن سرامیک ایرانیازدهمین کنگره دوسالانه و دومین همایش بین المللی انجمن سرامیک ایران، 26 الی 28 اردیبهشت 96 برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دان…
روش های ثبت نام در گردهماییروش اول مراجعه به نشانی اینترنتی EVAND.ir/alumniIUST و انتخاب یکی از بلیط های 4گانه ثبت نام در گردهمایی و تکمیل فرم ثبت نام به همراه پرداخت الکترونیکی…
ثبت نام گردهمایی سالانه شروع شدثبت نام گردهمایی سالانه گردهمایی سالانه دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران شروع شد. به گزارش روابط عمومیانجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایر…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر