هم افزایی | باورمندی | نوآوری


از کلیه اعضای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده- نوبت دوم حضور به هم رسانند.

+ شنبه؛ 12 خرداد، ساعت 14 الی 15
+ سالن اجتماعات ساختمان 15 خرداد

گردهمایی 97 برگزار شد/ تشکیل مجمع عادی و فوق العاده انجمنگردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران به همت انجمن دانش آموختگان در سالن باسابقه دانشگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن د…
دعوت به حضور کسب و کارها در گردهمایی 97برگزاری گردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، فرصتی فراهم آورده تا ضمن تجدید خاطرات دوران دانشجویی و تحصیل در علم و صنعت با فعا…
دعوت نامه گردهمایی 97: پنجشنبه 20 اردیبهشتفرهیخته گرامی   با سلام، احتراما، از جنابعالی دعوت می گردد در گردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران که در تاریخ پنجشنبه 20 اردیب…
ثبت نام گردهمایی 97 شروع شدثبت نام گردهمایی 97 دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران شروع شد. به گزارش روابط عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، این گر…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر