هم افزایی | باورمندی | نوآوری


جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، برگزار شد.

در این جلسه که اعضای هیات مدیره در دوره قبل نیز حضور داشتند، در خصوص راهکارهای گسترش و هموارسازی فعالیت های انجمن بحث و بررسی صورت گرفت و دکتر برخورداری، رییس دانشگاه ضمن تاکید بر حمایت از فعالیت های انجمن، رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.

این جلسه روز چهارشنبه 12 مهر 96 در سالن اجتماعات ریاست دانشگاه برگزار شد.

گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر می شود

جلسه مشترک هیات رییسه دانشگاه با هیات مدیره انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

گزارش حقوق و دستمزد سال 95نسخه آنلاین گزارش حقوق و دستمزد سال 95 را به رایگان دریافت کنید جهت دریافت این گزارش 220 صفحه ای، ایمیل خود را ثبت و تایید نمایید {loadformmaker 2} …
علم و صنعت در دفترچه انتخاب رشتهاین جدول، دانشگاه علم و صنعت ایران را در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 96 (مقطع کارشناسی) نشان می دهد. برای دوستان خود و به خصوص داوطلبان کنکور…
دعوت مولفین و مترجمین علم و و صنعتی به جشنواره کتاباز کلیه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی علم و صنعت در سال های 94 و 95 که همزمان با تحصیل، کتابی منتشر کرده اند، دعوت می شود در جشنواره کتاب سال دانشجویی ثبت نام نمایند.…
تاکید رییس دانشگاه بر ایجاد ارتباطات گسترده علمیجلسه هیات رئیسه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC2018) با حضور دکتر محمدعلی برخورداری، رییس کنفرانس و رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و دی…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر