هم افزایی | باورمندی | نوآوری


 

شناسه تلگرامی alumniIUST_ir و شماره 09124250800 پاسخگوی سوالات شما می باشد.

گردهمایی و افطاری سالانه دانش آموختگان و اساتیدمراسم گردهمایی و افطاری سالانه دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، روز چهارشنبه، 31 خردادماه همزمان با 26 ماه مبارک رمضان در مجتمع امام خ…
گزارش مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاهمجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران همزمان با ایام ا... دهه فجر صبح روز پنجشنبه 21 بهمن ماه با حضور نماینده وزارت علوم تحقیقات و ف…
نقش مهم دانش آموختگان در تحول ساختارهای مدیریتیدکتر محسن رضایی در گردهمایی سالانه دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: ملت ایران مهمترین گمشده اش را در مفهوم ملت دولت در ان…
سپاس از همگی برای قبول دعوتانجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، از همه مهمانان گرامی، دانش آموختگان عزیز و اعضای محترم هیات علمی که با قبول دعوت در گردهمایی ساالانه دان…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر