هم افزایی | باورمندی | نوآوری


انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اعلام مراتب تسلیت مجدد خود به بازماندگان داغدار و ملت شریف و اندوهگین درخواست دارد مسببان این سانحه بدون هیچ‌گونه مسامحه و کوتاهی شناسایی، معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

بیانیه انجمن دانش آموختگان در پی سانحه هوایی و پرواز جمعی از نخبگان

یاد نخبگان ایرانی را گرامی می داریمانجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران یاد پرواز جمعی از نخبگان ایرانی را گرامی می دارد:   سوی تو می دوند هان ای تو همیشه در میان سانحه…
بیانیه انجمن در پی شهادت سردار سپهد قاسم سلیمانیبسمه تعالی شهادت هنر مردان خداست با اعلام خبر شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی بار دیگر صفحه ای جدید از غیرت و شجاعت حماسه آفرینان این مرز و بوم رق…
تاسیس کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی برقدانشکده مهندسی برق و انجمن دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای ایجاد واحدهای موضوع ماده 14 در اساسنامه انجمن در نظر دارند تا کان…
زمان دریافت کارت دانش آموختگیدر صورتی که پیامی با مضمون "کارت دانش آموختگی شما آماده می باشد" بر روی گوشی تلفن خود دریافت کرده اید، شنبه تا چهارشنبه، در ساعت اداری تا 15:30 منهای…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر