پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

سخنگوی وزارت بازرگانی گفت: بودجه جوایز صادراتی از سازمان توسعه تجارت ایران، جدا و در ردیف اعتبارات یارانه‌‌ای قرار گرفت.

سیدعلیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ابهامات به وجود آمده درباره بودجه وزارت بازرگانی در سال 89 اظهار داشت: در قانون بودجه کل کشور تا پایان سال 88 یارانه جایزه صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب ردیف اعتباری مشترک با هزینه‌های اداری و اجرایی این سازمان درج می‌شده است.

وی افزود: به دلیل ماهیت یارانه‌ای بودن جوایز صادراتی در لایحه بودجه سال 89 یارانه مذکور در ردیف اعتبارات یارانه‌ای و به مبلغ هزار و 120 میلیارد ریال آمده است.

سخنگوی وزارت بازرگانی گفت: اگر مانند سال 88 اعتبارات جوایز صادراتی در بدنه بودجه وزارت بازرگانی حساب شود کل بودجه هزینه‌ای سال 89 به جای رقم 907 هزار و 240 میلیون ریال به دو میلیون و 27 هزار و 240 میلیون ریال می‌رسد که نسبت به بودجه سال 88 از رشد 4 درصدی و نسبت به اصلاحی همان سال از رشد 2/6 درصدی برخوردار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس در خصوص اینکه کسری بودجه جوایز صادراتی در سال جاری به کجا رسید، گفت: کسری بودجه جوایز صادراتی در متمم بودجه سال 88 آمده که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد