پایگاه اطلاع رسانی سیدعلیرضا شجاعی

سخنگوی وزارت بازرگانی از تحقق 181 درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه خبر داد.

سیدعلیرضا شجاعی در گفتگو با خبرگزاری فارس در خصوص میزان تحقق صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم اظهار داشت: میزان هدفگذاری صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه 7/50 میلیارد دلار بوده است که در این مدت با احتساب میعانات گازی 1/92 میلیارد دلار و 181 درصد تحقق یافته و بدون احتساب میعانات گازی 1/74 میلیارد دلار و 146 درصدی تا دی‌ماه سال 88 محقق شده است.

وی افزود: میزان کل صادرات در طول 15 ساله برنامه‌های اول و دوم و سوم 53 میلیارد دلار و از سال 58 تا 83 یعنی 26 سال 5/64 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش فارس، تحقق 181 درصدی صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم توسعه در شرایطی رخ داده است که در این مدت کشورمان تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و بحران مالی جهانی بوده است.

پیوندهای مرتبط
sigplus

سید علیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مؤسسان کانون دانشجویان مهندسی صنایع ایران و سرپرست آن و از بنیانگذاران و متولیان تشکیل انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو هیأت مدیره و دبیر آن به شمار می رود. وی از دانش آموختگان دبیرستان علوی، دانشگاه علم و صنعت ایران و هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی، مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی و نیز نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران و عضو هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران می باشد