هم افزایی | باورمندی | نوآوری


در صورتی که پیامی با مضمون "کارت دانش آموختگی شما آماده می باشد" بر روی گوشی تلفن خود دریافت کرده اید، شنبه تا چهارشنبه، در ساعت اداری تا 15:30 منهای زمان نماز و ناهار می توانید جهت دریافت کارت خود به دفتر انجمن مراجعه نمایید.

ثبت نام قرعه کشی سفر رایگان مشهدعضو محترم خانواده علم و صنعتاستاد/ دانش آموخته/ دانشجو/ کارمند با عنایت به شروع فعالیت کمیته گردشگری انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، اطل…
برگزاری دیدار رمضانی 97 دانش آموختگان علم و صنعت/ سفره ما گنجایش محبت شما را نداشتدومین مراسم افطاری انجمن دانش آموختگان علم و صنعت در شب 18 ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از سرمایه های علم و صنعت در کلیه رشته ها برگزار شد. در ای…
تشکیل مجمع فوق العاده نوبت دوممجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران با دعوت اعضای انجمن در روز 12 خرداد 97 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انج…
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده- نوبت دوماز کلیه اعضای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران، دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده- نوبت دوم حضور به هم رسانند. + شنبه؛ 1…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر