دانشگاه مفید قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود، اقدام به جذب یک دانش آموخته مهندسی صنایع با شرایط زیر می نماید.

فرم تكميل مشخصات همکاری با دانشگاه مفيد

استخدام کارشناس برنامه و بودجه در دانشگاه مفید