هم افزایی | باورمندی | نوآوری


دانشگاه مفید قم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود، اقدام به جذب یک دانش آموخته مهندسی صنایع با شرایط زیر می نماید.

فرم تكميل مشخصات همکاری با دانشگاه مفيد

استخدام کارشناس برنامه و بودجه در دانشگاه مفید

استخدام کارشناس امور تجاری سازی و انتقال فناوریدفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو، دانش آموختگان رشته های مدیریت فناوری، مهندسی صنایع و مهندسی برق را دعوت به همکاری کرده است. این فراخوان…
استخدام کارشناس طرح و برنامه خلاقیک شرکت تولیدی خصوصی معتبر واقع در شرق تهران جهت واحد طرح و برنامه خود به دو نفر کارشناس (ترجیحا مرد) با ویژگی های زیر نیازمند است: پر تلاش، خلاق، صا…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر