هم افزایی | باورمندی | نوآوری


شرکت قطعه سازی کروز دانش آموختگان مهندسی برق و مهندسی صنایع با معدل بالای 14 را استخدام می کند.

علاقمندان در صورت تمایل می توانند جهت ثبت رزومه خود به نشانی crouse.ir مراجعه نمایند.

فرصت استخدام در صنعت قطعه سازی


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر