هم افزایی | باورمندی | نوآوری


با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور اعضا در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ سه‌شنبه 1398/4/25 از کلیه اعضای انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره مجوز 83111/1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) که روز دوشنبه مورخ 1398/6/4 ساعت 18 لغایت 20 در تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.

 

دستور جلسه

١- بررسی و تصویب سیاست های کلی و برنامه های انجمن

٢- استماع گزارش دبیر و تصویب بودجه

٣- تصویب میزان حق عضویت سالانه و روزنامه کثیرالانتشار

٤- استماع گزارش بازرس انجمن

٥- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

٦- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

 

هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

منبع: روزنامه اطلاعات 27 تیر 1398

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمن

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمنبا احتمال به رسمیت نرسیدن مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در نوبت اول در ٢٥ تیر ۱٣٩٨، به جهت ارج نهادن به وقت ارزشمند اعضای مح…
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمنبدین وسیله از کلیه اعضای انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره مجوز 83111/1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل می آید تا در ج…
9 رفتار حرفه ای در زندگی شغلی 1- مهم ترین کارها را در بهترین و فعال ترین زمان روز انجام دهید. همه انسان ها ساعتی داخلی دارند که میزان انرژی آنها را در طول روز تعیین می کند. اگر تا…

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر