هم افزایی | باورمندی | نوآوری


در ابتدا از مشاركت فعال دوستان در انتخابات انجمن دانشگاه علم و صنعت ايران سپاسگزاري كرده و اميدوارم تلاش اعضاء هيئت مديره انجمن با حمايت و مشاركت شما دوستان در كارگروه هاي مختلف به عملكردي در خور شأن و مقام دانشگاه عزيزمان برسد و به انتظارات شما نزديكتر گردد.
آنچه به طور خلاصه به استحضار مي رسد سرفصل مطالب و خلاصه مذاكرات و مصوبات انجمن جديد از ابتداء تاكنون است و در آينده نتيجه عملكردها و گزارش هاي دوره اي را تقديم خواهم كرد.

۱)‌ آمار تشكيل جلسات:
تاكنون 8 جلسه هيئت مديره جمعاً به ميزان ۲۱ ساعت و به شرح زير تشكيل گرديده است.

۲) خلاصه مذاكرات و مصوبات:

جلسه اول:
بيشتر زمان جلسه به معارفه اعضا اختصاص يافت و مقرر شد كارگروه موقتي براي تنظيم فرايندها و روال هاي كاري به منظور نظم دهي به تشكيلات انجمن ايجاد گردد (اعضاي كارگروه: دكتر ديواندري، مهندس قاسميه و مهندس محمدي يزدي).


جلسه دوم:
در اين جلسه آقاي مهندس خاتوني گزارشي از اقدامات انجمن سابق را تشريح كردند كه داراي ابهامات و ايرادات بود كه بخشي مرتفع ولي متأسفانه تاكنون از عمده موارد رفع ابهام صورت نگرفته است. همچنين آيين نامه تشكيل جلسات از سوي كارگروه موقت ارائه و مصوب شد.

جلسه سوم:
در اين جلسه ابتدا با حضور مهماناني از كادمان در جهت رفع ابهامات به وجود آمده و نيز نمايشگاه نودمین سالگرد دانشگاه بحث و تبادل نظر شد. در ادامه دبيركل، قائم مقام دبيركل و خزانه دار انتخاب شدند. همچنين در مورد نحوه ارتباط با كانونها بحث شد و مقرر شد در همين رابطه شيوه نامه اي تنظيم گردد.

جلسه چهارم:

در اين جلسه ابتدا از محل دفتر جديد و در نظر گرفته شده براي انجمن بازديدي صورت گرفت كه به نظر عمده اعضاء اصلاً در شأن انجمن نبود ولي مقرر شد دفتر پس از بازسازي تحويل و براي كارهاي جاري انجمن تجهيز گردد. از طرفی چون به تشخيص اعضا اين مکان براي برگزاري جلسات رسمي هيئت مديره در آن محل مناسب نبود قرار شد با مساعدت آقاي دكتر صدر (مشاور عالي رئيس و مديركل حوزه رياست) قائم مقام اينجانب، جلسات هيئت مديره كماكان در ساختمان رياست دانشگاه تشكيل شود، در ادامه و پس از ارائه گزارش از سوي يكي از اعضا در مورد جلسات برگزار شده با دبيران كانون ها، مقرر شد طي نامه اي، آيين نامه كانون هاي مصوب مجمع عمومي انجمن در سال ۱۳۹۵ به روساي دانشكده ها ابلاغ و نظرات ايشان در جهت اصلاح آن اخذ گردد. در اين جلسه مهر انجمن، از سوي دبيركل سابق آقاي خاتوني به اينجانب تحويل گرديد.

 

جلسه پنجم:
در اين جلسه پيشنهاد برگزاري مراسمي به مناسبت نودمين سالروز تأسيس دانشگاه مطرح شد كه تصميم گيري به جلسات بعد موكول شد. جلسه با ارائه گزارش خزانه دار از وضعيت مالي انجمن ادامه يافت و به گفته ايشان موجودي انجمن رقمي حدود 5 ميليون تومان است و در اين جلسه مشخص شد انجمن هيچ حساب بانكي تا به حال نداشته است و مصوب شد افتتاح حساب در بانك دانشگاه صورت گيرد. همچنين در اين جلسه، مصوب شد که سيم كارتي به نام انجمن خريداري شود.


جلسه ششم:
در اين جلسه ابتدا از سوي دبيركل اعلام شد كه مذاكرات اوليه براي برقراري ارتباط با دانش آموختگان علم و صنعتي فعال در آمريكاي شمالي در حال انجام است كه اميدواريم با برقراري ارتباطي سازنده با فارغ التحصيلان فعال در كانادا و آمريكا در پيشبرد اهداف انجمن در عرصه اي وسيع تر و پرتوان تر عمل كنيم. در ادامه جلسه گزارشي در مورد راه اندازي بنياد حاميان علم و صنعت از سوي مهمان جلسه ارائه شد و مقرر شد انجمن در اين حركت كمك كند. گزارشي در مورد سايت انجمن باهدف امكان برگزاري آنلاين مجامع انجمن مطرح شد. همچنين در مورد محتوا و نكات فني سايت انجمن بحث و تبادل نظر شد. همچنين در اين جلسه نسخه اوليه برنامه جامع تشكيلات انجمن از سوي كارگروه موقت ارائه شد و ادامه آن به جلسه بعد موكول شد.

 

۳) موارد در دستور كار :

مهمترين مواردي كه در دستور كار هيئت مديره قرار دارند عبارت اند از:

  • تعيين مسئولان و اعضاي كميته ها (درواقع با راه اندازي، اين تشكيلات وارد مراحل بهتر اجرائي مي شود)
  • برگزاري مراسمي به مناسبت نودمین سالروز تأسيس دانشگاه
  • فعال نمودن كانون دانشآموختگان در همه دانشكده ها
  • تجهيز دفتر جديد انجمن (آخرين وضعيت دفتر انجمن در عكس زیر)

 

نخستین جلسه دوره جدید هیات مدیره انجمن دانش آموختگان علم و صنعت ایران با دعوت از منتخبین مجمع عمومی 4 شهریور، در مهرماه برگزار شد.

در این جلسه، گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجمن در دوره گذشته و وضعیت فعلی انجمن ارائه شد و سپس هر یک از اعضای هیات مدیره به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در این جلسه بر اساس تبصره 2 بند 6 ماده 10 اساسنامه انجمن، اعضای هیات مدیره طی رای گیری از میان خود دبیرکل، قائم مقام دبیرکل و خزانه دار را انتخاب کردند.

بر این اساس سمت های دوره جدید انجمن دانش آموختگان به شرح زیر می باشد:

  • مهندس داود پورجم: دبیرکل
  • دکتر علی صدر: قائم مقام دبیرکل
  • دکتر هاجر فلاحتی: خزانه دار

مقرر شد در جلسات آینده، تقسیم کار برنامه های انجمن در سال 98 و تشکیل کمیته های انجمن مورد بحث و بررسی هیات مدیره قرار گیرد.

یادآور می شود بر اساس انتخابات مجمع عمومی، دکتر علی صدر، مهندس سعید محمدی یزدی، سوده معلمیان، مهندس حسن قاسمیه، مهندس هومان مهم کار خیراندیش، مهندس داود پورجم، مهندس مهدی مردانه خاتونی، دکتر مهدی دیواندری، دکتر هاجر فلاحتی با کسب اکثریت آرا عضو هیات مدیره دوره دوم دور جدید انجمن دانش آموختگان علم و صنعت شدند و مهندس علیرضا علی اکبر و دکتر عمران محمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره معرفی شدند.

همچنین مهندس فرح محمدی و مهندس سید جلال ربانی به عنوان بازرسان هیات مدیره انتخاب شدند و دکتر سمانه جلیلی صدرآباد و دکتر احمد رهبر کلیشمی، بازرس علی البدل خواهند بود.

هیات مدیره انجمن دانش آموختگان امید دارد با دریافت نظرات و پیشنهادات و بهره گیری از توانمندی ها و تجربیات علمی، عملی و فرهنگی اعضای خانواده علم و صنعت در جهت اعتلاء و ارتقای جایگاه دانشگاه بهره ببرد و انجمن تبدیل به نقطه اتصال دانشگاه و صنعت شود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ چهارم شهریورماه، جهت انتخاب هیات مدیره انجمن برگزار شد.

در این نشست، پس از استقرار هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در این بخش، پس از معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و بازرسین انجمن دانش آموختگان، اخذ رای و قرائت آرا انجام و نتایج به شرح زیر اعلام شد:

1- دکتر علی صدر
2- مهندس سعید محمدی یزدی
3- سوده معلمیان
4- مهندس حسن قاسمیه
5- مهندس هومان مهم کار خیراندیش
6- مهندس داود پورجم
7- مهندس مهدی مردانه خاتونی
8- دکتر مهدی دیواندری
9- دکتر هاجر فلاحتی

به عنوان اعضای هیات مدیره و مهندس علیرضا علی اکبر و دکتر عمران محمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین مهندس فرح محمدی و مهندس سید جلال ربانی به عنوان بازرسان هیات مدیره آرای لازم را کسب کردند و دکتر سمانه جلیلی صدرآباد و دکتر احمد رهبر کلیشمی، بازرس علی البدل خواهند بود.

بنابر این گزارش، دکتر سیدحسین سیدین به عنوان رییس، مهندس مسعود سیفی زارعی به عنوان منشی، مهندس محمدتقی اطهری و مهندس هاجر مسلمی پطرودی به انتخاب اعضای حاضر در جلسه به عنوان ناظر هدایت و نظارت بر جلسه مجمع را برعهده داشتند.

لازم به ذکر است پیرو درج آگهی نوبت اول و دوم در روزنامه اطلاعات، اطلاع رسانی از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی انجمن و پیامک، نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن دانش آموختگان با دستور کار بررسی و تصویب سیاست های کلی و برنامه های انجمن، استماع گزارش دبیر و تصویب بودجه، تصویب میزان حق عضویت سالانه و روزنامه کثیرالانتشار، استماع گزارش بازرس انجمن، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد، روز دوشنبه مورخ 4 شهریورماه با حضور نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری (نماینده کمیسیون انجمن های علمی ایران) و جمعی کثیری از اساتید و دانش آموختگان ادوار مختلف در محل دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران تشکیلاتی غیرانتفاعی است که با رسالت توسعه الگوهای پرورش جوانان کارآفرین، ارتقای ارتباط موثر بین دانشگاه و دانش آموختگان را در اهداف خود قرار داده است.

با توجه به حد نصاب نرسیدن حضور اعضا در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ سه‌شنبه 1398/4/25 از کلیه اعضای انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره مجوز 83111/1 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) که روز دوشنبه مورخ 1398/6/4 ساعت 18 لغایت 20 در تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.

 

دستور جلسه

١- بررسی و تصویب سیاست های کلی و برنامه های انجمن

٢- استماع گزارش دبیر و تصویب بودجه

٣- تصویب میزان حق عضویت سالانه و روزنامه کثیرالانتشار

٤- استماع گزارش بازرس انجمن

٥- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

٦- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

 

هیات مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

منبع: روزنامه اطلاعات 27 تیر 1398

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمن

با احتمال به رسمیت نرسیدن مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در نوبت اول در ٢٥ تیر ۱٣٩٨، به جهت ارج نهادن به وقت ارزشمند اعضای محترم انجمن و دیگر علاقمندان به عضویت و شرکت در مجمع عمومی رسمی، بدین وسیله اعلام می گردد: برای جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن دانش آموختگان، در تاریخ دوشنبه ٤ شهریور ۱٣٩٨ از هم اکنون برنامه ریزی خواهد شد.

اطلاعیه زمان مجمع عمومی رسمی انجمن


جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر