هم افزایی | باورمندی | نوآوری


پایه گذاران صنایع کشور

مرحوم مهندس محمد باقرنیو، دانش آموخته دانشگاه

صنعت کاشی، نساجی جدید، ضرابخانه و چینی سازی ایران

پایه گذاران صنایع کشور

دکتر جلال حجازی، عضو هیأت علمی دانشکده مواد دانشگاه

صنعت ریخته گری درایران

پایه گذاران صنایع کشور

مرحوم مهندس علی نیو، دانش آموخته دانشگاه

صنعت قند

پایه گذاران صنایع کشور

مهندس منوچهر سالور، مهندس بلوچ، مهندس محمودیان

دانش آموختگان دانشگاه، صنعت سیمان

پایه گذاران صنایع کشور

دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان، عضو هیأت دانشکده مواد دانشگاه

پدر علم سرامیک در ایران

پایه گذاران صنایع کشور

مهندس نصرالله بهرام زادگان، عضو هبأت علمی دانشکده صنایع

پدر علم جوش درایران

پایه گذاران صنایع کشور

مهندس ابرهیم صادقی عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه

پدر علم ماشین افزار در ایران

{slider چهره های ماندگار}

{article چهر های ماندگار کشوری}{text}{/article}

{slider چهره های علمی و صنعتی}

{article چهره های علمی و صنعتی کشور}{text}{/article}

{slider دارندگان نشان ملی }

{article دارندگان نشان های ملی}{text}{/article}

{slider چهره های فرهنگی و هنری}

{article چهره های فرهنگی و هنری}{text}{/article}

{slider چهره های سیاسی}

{article چهره های سياسي}{text}{/article}

{/sliders}

خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ايران

 

  نهاد رياست جهموری :

 • دکتر محمود احمدی نژاد، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس جمهور
 • مهندس احمد برقعی، دانش آموخته دانشگاه، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور
 • مهندس سيدمجتبی ثمره هاشمی، دانش آموخته دانشگاه، مشاور ارشد رييس جمهور 
 • دکتر حميد رضا رزاقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس صندوق نوآوری و شکوفايی رياست جمهوری
 • دکتر عبدالرضا شيخ الاسلامی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مشاور و رييس دفتر رييس جمهور
 • مهندس صادق محصولی، دانش آموخته دانشگاه، مشاور رييس جمهور
 • دکتر صادق واعظ زاده، دانش آموخته دانشگاه، معاون علمی و فناوری رييس جمهور

مقامات ارشد نظامی :

 • مهندس رضا احمدی ميانجی، دانش آموخته دانشگاه، رييس بسيج کارمندان کشور
 • مهندس رضا ايران خواه، دانش آموخته دانشگاه، رييس اداره تحقيقات ستاد مشترک
 • مهندس حسن حميدزاده، دانش آموخته دانشگاه، معاون پارلمانی ستاد کل نيروهای مسلح
 • مهندس علی اکبر خراطيان، دانش آموخته دانشگاه، مسئول هماهنگ کننده نيروی دريايی سپاه منطقه خليج فارس
 • دکتر محسن رضايی، دانشجوی دانشکده مهندسی مکانيک (به علت تحت تعقيب بودن در آن مقطع نتوانست ادامه تحصيل دهد)، فرمانده سپاه پاسداران
 • مهندس سعيد قاسمی، دانش آموخته دانشگاه، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ27 محمدرسول ا ...
 • مهندس جاويدالاثر حاج احمد متوسليان، دانش آموخته دانشگاه، فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا... 
 • مهندس اسدا ... ميرمحمدی، دانش آموخته دانشگاه، رييس اداره نظارت بر هزينه های ستاد کل نيروهای مسلح

ورزا و مقامات عالی :

 •  مهندس شهاب اميری گنابادی، دانش آموخته دانشگاه، وزير مسکن در کابينه شهيد رجايی و معاون نخست وزير
 • دکتر حميد بهبهانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، وزير راه و ترابری
 • دکتر کامران دانشجو، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، وزير علوم، تحقيقات و فناوری
 • دکتر عبدا ... جاسبی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، معاون نخست وزير در امور طرح ها و برنامه ها در دوران نخست وزيری شهيد رجايی و دبير کل سازمان استخدامی کشور
 • مهندس محمد سعيدی کيا، دانش آموخته دانشگاه، وزير مسکن و شهرسازی
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • دکتر عبدالرضا شيخ الاسلامی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی
 • دکتر عليرضا علی احمدی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، وزير آموزش و پرورش
 • دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، وزير صنعت، معدن و تجارت
 • مهندس علی اکبر محرابيان، دانش آموخته دانشگاه، وزير صنايع و معادن
 • مهندس صادق محصولی، دانش آموخته دانشگاه، وزير کشور و وزير رفاه
 • دکتر سيد مسعود ميرکاظمی، دانش آموخته دانشگاه، وزير بازرگانی و وزير نفت
 • مهندس علی نيکزاد، دانش آموخته دانشگاه، وزير راه و شهرسازی

نمايندگان مجلس :

 • دکتر علی محمد احمدی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های سوم، چهارم و نهم مردم اليگودرز
 • دکتر ابراهيم اسرافيليان، عضو هيأت علمی دانشکده رياضی، نماينده دوره دوم مردم تهران
 • مهندس محمدرضا باهنر، دانش آموخته دانشگاه،نماينده دوره های چهارم و پنجم مردم کرمان و دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مردم تهران
 • مهندس سيدهاشم بنی هاشم، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های سوم و چهارم مردم مشهد
 • مهندس سيدابوالحسن حائری زاده، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های اول، دوم و سوم مردم بيرجند
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، نماينده دوره نهم مردم تهران
 • دکتر سيدغلامرضا شيرازيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماينده دوره پنجم مردم مشهد
 • دکتر مرضيه صديقی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره پنجم مردم مشهد
 • مهندس حسن صادقی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده مردم سمنان
 • مهندس حميدرضا فولادگر، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره نهم مردم اصفهان
 • دکتر مهدی مهديزاده، عضو هيأت علمی دانشکده رياضی، نماينده دوره های سوم، چهارم و پنجم مردم گناباد
 • دکتر سيدمسعود ميرکاظمی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره نهم مردم تهران
 • دکتر سيدمحمدرضا ميلانی، عضو هيأت علمی دانشکده شيمی، نماينده دوره پنجم مردم تبريز
 • مهندس عبدا ... نوروزی، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های سوم و چهارم مردم ملاير
 • مهندس رحيم يوسف پور، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های دوم و سوم مردم اردل
 • دکتر علی اصغر يوسف نژاد، دانش آموخته دانشگاه، نماينده دوره های پنجم و هشتم مردم ساری

معاونان وزرا، سازمانها و نهادها :

 • مهندس ابوالقاسم آشوری، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير مسکن و شهرسازی، معاون عمرانی وزير کشور و معاون شهردار تهران
 • مهندس حسين اديب، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير بازرگانی
 • دکتر سيدجواد ازهری، دانش آموخته و عضو هيات علمی دانشکده مهندسی برق، معاون پژوهشی وزير علوم
 • دکتر ابراهيم اسرافيليان، عضو هيات علمی دانشکده رياضی، قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مهندس صادق افشار، دانش آموخته دانشگاه، مدير عامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران و معاون توسعه شبکه راه آهن وزير راه وترابری
 • دکتر شهريار افنديزاده، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون وزارت راه و ترابری
 • مرحوم مهندس محمدجعفر بهرامی، دانش آموخته دانشگاه، معاون فنی و راه سازی وزير راه و ترابری، معاون ساخت و توسعه راه ها در وزارت راه و ترابری
 • مهندس ناصر پورميرزا، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير راه و ترابری و قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • مهندس عليرضا تابش، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير مسکن و شهرسازی و رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامی
 • دکتر مرتضی تميزی فر، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، معاون آموزشی وزير صنايع
 • دکتر علی اصغر توفيق، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير صنايع و معادن، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
 • مهندس محمدحسن تولايی، دانش آموخته دانشگاه، قائم مقام وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 • دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون اداری و پشتيبانی وزير علوم، تحقيقات و فناوری
 • مهندس مجيد حبيبيان، دانش آموخته دانشگاه، معاون پارلمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مهندس حسن حميدزاده، دانش آموخته دانشگاه، معاون حقوقی و امور مجلس وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 • دکتر احمد خالدی، عضو هيات علمی گروه معارف اسلام، معاون وزير بازرگانی، معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگانی
 • دکتر کامران دانشجو، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، معاون سياسی وزيرکشور
 • دکتر حميدرضا رازقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • دکتر حسن زياری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون وزارت راه و ترابری و مدير عامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • مهندس علی شکرريز، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزارت معادن و فلزات
 • دکتر محمدحسن شجاعی فرد، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم،تحقيقات و فناوری
 • دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس کل سازمان تجارت ايران و معاون وزير بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی
 • مرحوم دکتر وفا غفاريان، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مهندس حسين طاهری، دانش آموخته دانشگاه، معاون سياحتی و زيارتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، رييس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
 • دکتر عبدالعلی علی عسکری، دانش آموخته دانشگاه، معاون توسعه و فنآوری رسانه سازمان صدا و سيما
 • مهندس کريم فرجزاده حلوايی، دانش آموخته دانشگاه، معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری
 • مهندس مرتضی کاظمی، دانش آموخته دانشگاه، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مهندس شهمرد کنعانی مقدم، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، معاون وزير راه و ترابری و مدير عامل بنادر و کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران
 • مهندس صادق محصولی، دانش آموخته دانشگاه، معاون طرح و برنامه و معاون عمرانی وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
 • دکتر محمود ملاباشی، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک، معاون وزير و رييس سازمان امور دانشجو يان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری، دانش آموخته دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 • مهندس سيدمهدی ميرشمسی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر، معاون وزير علوم و رييس سازمان سنجش و آموزش کشور
 • دکتر سيدمسعود ميرکاظمی، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و مدير عامل سازمان اتکا
 • مهندس علی نيکزاد، دانش آموخته دانشگاه، معاون عمرانی وزارت کشور
 • مهندس سيدحسن موسوی جويه، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير اقتصاد و معاون شهردار تهران
 • مهندس عبدا ... نوروزی، دانش آموخته دانشگاه، معاون جنگ و امور استانهای وزير راه و ترابری، معاون حقوقی و امور مجلس وزيرراه و ترابری
 • مهندس محمد نشاسته ريز، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزارت آموزش و پرورش
 • مهندس علی وکيلی، دانش آموخته دانشگاه، معاون وزير نيرو، معاون امور آب وزارت جهاد سازندگی
 • دکتر مسعود هاديان دهکردی، عضو هيات علمی دانشکده رياضی، معاون وزير علوم و رييس موسسه پژوهش و برنامه­ ريزی آموزش عالی

 


 استانداران کشور :

 • دکتر محمود احمدی نژاد، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، استاندا اردبيل
 • مهندس سيدهاشم بنی هاشم، دانش آموخته دانشگاه، استاندار قم
 • مهندس سيدعليرضا تابش، دانش آموخته دانشگاه، استاندار کردستان
 • دکترکامران دانشجو، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، استاندار تهران
 • مهندس غلامعلی سفيدی، دانش آموخته دانشگاه، استاندار يزد
 • دکتر عبدالرضا شيخ اسلامی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، استاندار هرمزگان
 • مهندس جمال طاهايی، دانش آموخته دانشگاه، استاندار سمنان
 • مهندس حسين طاهری، دانش آموخته دانشگاه، استاندار استانهای آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و تهران
 • مهندس حميد عبدالوهاب، دانش آموخته دانشگاه، استاندار مرکزی

پايه گذاران صنايع کشور

 • مرحوم مهندس محمد باقرنيو ، دانش آموخته دانشگاه؛ صنعت کاشی، نساجی جديد، ضرابخانه و چينی سازی ايران
 •   دکتر جلال حجازی ، عضو هيأت علمی دانشکده مواد دانشگاه؛ صنعت ريخته گری درايران

 •   مرحوم مهندس علی نيو ، دانش آموخته دانشگاه؛ صنعت قند

 •   مهندس منوچهر سالور ، مهندس بلوچ، مهندس محموديان، دانش آموختگان دانشگاه، صنعت سيمان

 •   دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان ، عضو هيأت دانشکده مواد دانشگاه؛ پدر علم سراميک در ايران

 •   مهندس نصرالله بهرام زادگان ، عضو هبأت علمی دانشکده صنايع؛ پدر علم جوش درايران

 •   مهندس ابرهيم صادقی، عضو هيأت علمی دانشکده صنايع دانشگاه؛ پدر علم ماشين افزار در ايران

دارندگان نشان های علمی

 

 • دکتر پرويز دوامی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه ی علمی ) در مقطع کارشناسی ( ، سال 1344
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مدال درجه ی انجمن بيوگرافی آمريکا و مدال درجه ی فرهنگی از سوی وزارت علوم، سال 1347
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مدال درجه ی مد الها از وزارت آموزش و پرورش سال 1384
 • دکتر علی منصور خاکی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، نشان درجه اول فرهنگی از سوی وزارت آموزش و پرورش، سال 1350
 • دکتر مرتضی تميزی فر، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، مدال صنعتی دانيلی ميلان ايتاليا ) به خاطر طرح فولاد آلياژی ( ، سال1364
 • دکتر محمدحسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، برنده جايزه بدفور، سال 1369
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، برگزيده علمی سال1378 از موسسه بيوگرافی کمبريج و يکی از رهبران برتر علمی جهان در سال 1378 از سوی موسسه بيوگرافی آمريکا ( ABA )
 • دکتر حميد بهبهانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، برگزيده علمی سال 1391 از مؤسسه بيوگرافی کمبريج

 


 

روسای دانشگاههای کشور :

 • دکتر سيدجواد ازهری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر ابراهيم اسرافيليان، عضو هيأت علمی دانشکده رياضی، رييس دانشگاههای تربيت معلم تهران و علم و صنعت ايران
 • دکتر مهدی بيدآبادی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمدسعيد جبل عاملی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مهندس محمد ذهبيون، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر جليل شاهی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه های علم و صنعت ايران و يزد
 • دکتر سيدمحمد شهرتاش، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر عباس شولايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمدتقی صالحی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • مهندس احد کاظمی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمود ملاباشی، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک، رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
 • دکتر محمدعلی برخورداری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه های علم و صنعت ايران، يزد، زنجان و تربيت معلم تهران
 • دکتر حسين بلندی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، رييس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر علی اصغر توفيق، دانش آموخته دانشگاه، موسس و رييس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر کاميار ثقفی، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه شاهد
 • دکتر عبدا ... جاسبی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه آزاد اسلامی
 • مهندس مجيد حبيبيان، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه بوعلی همدان
 • دکتر محسن حداد سبزوار، دانشآموخته دانشگاه، رييس دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 • دکتر محمد حق پناهی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک ، رييس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر علی خيرالدين، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه سمنان
 • دکتر محمدحسين رفان، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه شهيد رجايی
 • دکتر حسن زياری، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رييس دانشگاه پيام نور
 • دکتر حسين عسکريان ابيانه، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاههای زنجان و صنعتی اميرکبير
 • دکتر احمد فهيمی فر، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه صنعتی اميرکبير
 • دکتر عليرضا علی احمدی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، رييس دانشگاه پيام نور
 • مرحوم دکتر محمود مصطفوی، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه شيراز
 • دکتر حبيب مجيدی، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک ، رييس دانشگاه پليس
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری، دانش آموخته دانشگاه، رييس دانشگاه صنعتی مال اشتر
 • دکتر فرهنگ مظفر، عضو هيأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، رييس دانشگاه هنر اصفهان

 


 اساتيد نمونه کشوری:

 

 • مهندس محمد ذهبيون، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع، سال 1373
 • دکتر محمد سليمانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1374
 • دکتر عباس طائب، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی، سال 1375
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1379
 • دکتر عباس افشار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1380
 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1381
 • دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، سال 1382
 • دکتر فرهاد گلستانی فرد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، سال 1383
 • دکتر محرم حبيب نژاد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک ، سال 1384
 • دکتر همايون عريضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1385
 • دکتر محمودمهرداد شکريه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، سال 1386
 • دکتر محمدحسن شجاعی فرد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، سال 1387
 • دکتر حيدرعلی شايانفر، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1388
 • دکتر محمدحسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1389
 • دکتر حميد بهبهانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1390
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1391
 • دکتر مجيدرضا آيت الهی، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی مکانيک ، سال 1392    

نمونه کشوری :

 

 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، محقق نمونه کشوری، سالهاي1365و 1372
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پژوهشگر نمونه کشوری، سال 1380
 • دکتر آزاده تجردی، عضو هيأت علمی دانشکده شيمی، پژوهشگر زن نمونه کشوری، سال 1382
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پژوهشگر برگزيده کشوری، سال 1383
 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، چهره درخشان پژوهشگران نمونه مهندسی ايران، سال 1383
 • دکتر عليرضا ميرحبيبی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر نمونه پژوهشکده صنايع رنگ ايران، سال 1383
 • دکتر شهرام جديد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، محقق برتر پنجمين همايش ملی انرژی، سال 1384
 • دکتر غلامحسين معماريان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر حوزه ميراث فرهنگی کشور، سال 1385
 • دکتر علی کاوه، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رتبه اول در بخش کتب بين المللی و محقق برگزيده، سال 1386
 • دکتر علی بيت اللهی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر نمونه استان تهران، سال 1386
 • دکتر محمد خلج اميرحسينی، دانش آموخته و عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر نمونه استان تهران، سال 1386
 • دکتر حيدرعلی شايانفر، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر شاخص کشور، سال 1388
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر شاخص کشور، سال 1388
 • دکتر سيدجلال حجازی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر ممتاز انجمنهای علمی کشور، سال 1388
 • دکتر منصور انبيا، عضو هيات علمی دانشکده ، پژوهشگر برگزيده در زمينه تبديل علم به ثروت، سال 1389
 • دکتر فاطمه مهديزاده سراج، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر گروه هنر، سال 1389
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هيات علمی دانش ده مهندسی برق، سال 1389
 • دکتر محسن فيضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر گروه هنر، سال 1390  

 

 

 • "مقاومت مصالح " ، کتاب سال 1362

  تاليف : دکتر ابراهيم ثنايی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "متالورژی مس " ،کتاب سال 1368

  تاليف : دکتر حکمت رضوی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "ارتباطات راه دور" ، کتاب سال 1368

  تاليف : دکتر وحيد طباطباوکيلی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "خواص بتن "، کتاب سال 1369

  تاليف : دکتر هرمز فاميلی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "مبانی برنامه ريزی شهر ی " ، کتاب برگزيده سال 1370

  تاليف: دکتر اسماعيل شيعه، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "مهندسی فاضلاب " ، کتاب برگزيده سال 1375

  تاليف : دکتر عباس افشار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "کنترل کننده های منطقی برنامه پذير " PLC ، کتاب برگزيده سال 1376 از سوی وزارت ارشاد اسلامی

  تاليف : دکتر علی اکبر جلالی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "فرهنگ علوم مهندسی ايران "، کتاب برگزيده سال 1376

  تاليف : دکتر محمد فلاحی مقيمی، عضو هيأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

 • "فرهنگ زبانشناسی و زبان آموزی "، کتاب برگزيده دانشگاهها

  تاليف : دکتر محمد فلاحی مقيمی، عضو هيأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

 • "طراحی سيستمهای راهگاهی "، بهترين کتاب سال 1377

  تاليف : دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "اصول طراحی کامپايلرها " کتاب برگزيده سال 1377

  تاليف : دکتر محسن شريفی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر

 

 • "کنترل توليد جامع " کتاب نمونه سالهای 1377 و 1379

  تاليف : مرحوم دکتر ميربهادرقلی آريانژاد، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "مجموعه کتابهای ارزشيابی "،کتاب برگزيده وزارت آموزش و پرورش، سال 1381

  تاليف : مهندس طاهره رستگار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

 

 • "ساختار شيشه،خواص وکاربرد"، کتاب برگزيده سال1382 از سوی وزارت ارشاد اسلامی

  تاليف : دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "دينامی خاک "، کتاب برگزيده مهندسی و علوم کاربردی از سوی دانشگاه صنعتی اميرکبير، سال 1385

  تاليف : دکتر محمد حسن بازيار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "مبانی و مديريت فناوری اطلاعات " ، نخستين کتاب دانشگاهی در زمينه IT ، سال1385

  تاليف : دکتر محمد فتحيان، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "مبانی آناليز و طراحی روسازی بالستی راه آهن "، کتاب برتر در جش ن واره کتاب برگزيده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه صنعتی اميرکبير،سال 1387

  تاليف : دکتر سيدجواد ميرمحمدصادقی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

 

 • "آماده ساز ی شهر برا ی شهروندان " ، کتاب برتر در عرصه پژوهش و فناور ی ، سال 1387

  تاليف: دکتر اسماعيل شيعه، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "در آمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی " ، کتاب برگزيده از سو ی انجمن مفاجر معمار ی ايران، سال 1389

  تاليف : مهندس عبدالحميد نقره کار، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "ساخت شهر ی "، کتاب برگزيده از سو ی انجمن مفاجر معمار ی ا ران، سال 1389

  تاليف: دکتر مصطفی بهزادفر، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

  

 • " معماری ايرانی: نيارش، " کتاب برگزيده سال 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تاليف: دکتر غلامحسين معماريان، عضو هيات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • " اصول فرايندهای پيرو متالورِژی"،کتاب برگزيده فصل 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تاليف دکتر منصور سلطانيه و ماندانا عادلی ، اعضای هيات علمی دانشکده مواد و متالورژی

 

 • "تاريخ شکل شهرجلد 1"،کتاب برگزيده سال 1370

  مترجم : دکتر راضيه السادات حاجی سيدرضازاده، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 

 • " کنترل کيفيت آماری "، کتاب سال در زمينه آمار، سالهای 1377و1373

  مترجم : دکتر رسول نورالسناء، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "تحليل و طراحی آنتن"، کتاب سال 1374

  مترجم : دکتر همايون عريضی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "شيمی تجزيه کيفی معدنی "، رتبه دوم کتاب سال 1377

  مترجمان : دکتر آزاده تجردی و دکتر فران منطقی، اعضای هيأت علمی دانشکده شيمی

    

 • "ريخته گری پيشرفته"، کتاب برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1379

  مترجم : دکتر سيدمحمدعلی بوترابی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "سيستمهای مديريت توليد با نگرشی يکپارچه "، رتبه سوم گروه فنی و مهندسی، سال 1380

  مترجم : دکتر مهدی غضنفری، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی صنايع

 

 • "مهندسی سيال سازی "، کتاب برگزيده سال 1381

  مترجم : دکتر سيدمهدی علوی املشی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

  

 • "نکات اساسی در علوم ابتدايی "، کتاب برگزيده از سوی وزارت آموزش و پرورش، 1373
 • "فعاليتهای لذتبخش شيمی " دريافت لوح سپاس قلم ماندگار، وزارت آموزش و پرورش، سال 1380
 • " آموزش و ارزشيايی مهارتهای يادگيری "، کتاب برگزيده از سوی وزارت آموزش و پرورش، سال 1382

  مترجم : مهندس طاهره رستگار، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی شيمی

 

 • " آشنايی با الکترودينامی " ، کتاب برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1384

  مترجم : دکتر حسين فرمان، عضو هيأت علمی دانشکده فيزيک

 

 • "مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی " ،کتاب سال 1384

    مترجم : دکتر سپهر صنايع، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک

 

 • "ريزساختار، خواص و اجزای بتن "، کتاب دوم سال 1386

  مترجم: دکتر پرويز قدوسی، عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دکتر علی رمضانيان پور و دکتر اسماعيل گنجيان

 

 • همايون خرم، استاد موسيقی ايرانی معاصر
 • علی ابوالحسنی، تاريخ‌نگار معاصر
 • محمدرضا سرشار، معروف به رضا رهگذر، نويسنده و منتقد ادبی
 •  تهمينه ميلانی، فيلمنامه‌نويس و کارگردان
 • مراد فرهادپور، نويسنده، مترجم
 •  شاعر فرزانه کرم‌پور، نويسنده
 •  پيمان اسماعيلی، روزنامه نگار و نويسنده

جریان سازی | پرورش جوانان | ارتباطات مستمر